top of page

MISSIE NETWERK CHRONISCHE PIJN FRIESLAND

Goede pijnzorg, toegankelijk en transparant

In Friesland hebben naar schatting 100.000 mensen langdurig last van pijn, waarvan 30.000 ernstige pijnklachten. 

Onze missie is​ om iedereen met langdurige pijn in Friesland te voorzien van goede en toegankelijke pijnzorg.

Contact
Image by Hans-Peter Gauster

VISIE

​Om onze missie te bereiken heeft het netwerk zichzelf de volgende doelen gesteld.

  • De standaard van chronische pijnzorg te verbeteren

  • Professionals van het netwerk op te leiden volgens de stand van de wetenschap

  • Duidelijke verwijsstromen en verwijsmogelijkheden te creëren

  • Inter- en multidisciplinaire samenwerking, ook tussen de verschillende zorgzwaartes, te bevorderen

  • Toewerken naar een vergoedingsstructuur die multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn mogelijk maakt  

Football Teammates

SAMENWERKINGS PARTNERS

Per 1 januari 2022 vind je de partijen in Friesland die deelnemen aan het Netwerk Chronische Pijn op deze pagina

Image by JESHOOTS.COM

VERWIJZEN

Verwijs direct naar een van de aangesloten partners, of kom in contact met het netwerk voor vragen over uw verwijzing

Partners
bottom of page